Finesse stödjer Bombali Health Development

Arbetet som Bombali health utför:

Lars Seligman reser regelbundet ner för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete, främst läkare och sjuksköterskor.

Barnavdelningen på Kamakwie Wesleyan Hospital har ca 25 ordinarie platser och 20 reservplatser. Där finns läkare, 4 sjuksköterskor, 6 vårdpersonal, 1 städare samt kokerska. På polikliniken är tre personer anställda varav en är licensierad sjuksköterska. Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete.

Föreningen bidrar även med utrustning till sjukhuset och barnavdelningen. Bland annat har en 40 fots container skickats, med sjukvårdsmaterial till sjukhuset. Den innehöll operationslampor och bord, operations-kit, sjukhussängar och mycket mer. Utrustningen har hjälpt till att modernisera sjukhuset och gör det möjligt för oss att erbjuda bättre vård. Alla som reser ner tar med minimal egen packning för att kunna ta med köpt och skänkt sjukvårdsutrustning och mediciner.

Antalet som får hjälp varierar kraftigt över året. På barnavdelningen behandlas ca 1750 barn per månad i öppenvård, och ca 500 i sluten vård. Dessa stannar genomsnittligt 1–2 dagar på sjukhuset. Den absolut vanligaste sjukdomen är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, diarréer och kräkningar, omfattande sårinfektioner, brännskador, TBC, tyfoidfeber, hjärnhinneinflammation, skador av örtmedicinanvändning och skador av olyckor, främst trafikolyckor.